Frågor vi driver

Frågor vi driver

En utav de frågor vi driver just nu är rätten till skolskjuts utanför kommunen.


Österåkers kommun vill ha en inkluderande skola. Detta har skapat stort lidande för många barn med NPF och deras anhöriga.

När barnen har "misslyckats" så pass mycket att självkänslan ligger i botten och skolan inte räcker till måste föräldrarna söka skola utanför kommunen anpassad efter funktionsvariationen.

Oftast är det skolor i Täby kommun som blir aktuellt.

I detta läge går föräldrar/vårdnadshavare på "knäna" och sjukskrivning är inte ovanligt.

När man då efter lång kamp har förhoppningsvis får en plats efter väntan i lång kö, blir man nekad skolskjuts då kommunen anser "att man kan möta behoven på hemmaplan"!

Det försvårar bland annat möjligheterna till arbetsträning.

2016 Hade Socialdemokraterna i österåker en motion där man ville utöka skolskjutsen. Våran ordförande i kommunstyrelsen yrkade då på att detta redan erbjöds och lade ett förslag om oförändrad skolskjuts. KSO´s förslag vann.

Enligt Samhällsbetalda resor i österåker har inget nytt ärende beviljats sedan 2015!

Uttalanden från kommunen är dessutom att citat "Ekonomin får aldrig ligga till grund för ett beslut". En utav våra medlemmar har drivit en juridisk process i ärendet mot kommunen. Kommunen uttalar sig med "Det innebär en ekonomisk svårighet att bevilja skolskjuts"!

Det handlar i dagsläget om ca 40 barn!

Om du vill stötta oss i detta?  Skriv under namninsamlingen!

https://www.skrivunder.com/utoka_skolsjuts_for_barn_i_behov_i_osteraker


Facebookgruppen

Den mesta aktiviteten i gruppen sker i vårat slutna Facebookforum. Där kan du söka att gå med. Vid ansökan ställs några frågor. Svara bara på dessa. För att komma dit. Klicka på länken här under.

https://www.facebook.com/groups/npfgruppenosteraker/